Gwarancja

 ZAKRES GWARANCJI

 Firma ELAPTOP udziela Nabywcy gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego produktu na okres, który został wyszczególniony w opisie produktu(6mc). Gwarancja obejmuje wszystkie stwierdzone i udowodnione uszkodzenia powstałe z winy producenta uniemożliwiające lub ograniczające użytkowanie urządzenia, takie jak: wady materiałów
użytych do produkcji części i podzespołów, wadliwy montaż w czasie produkcji, wadliwe wykonanie.

Gwarancja nie obejmuje:

• uszkodzeń mechanicznych,

• uszkodzeń spowodowanych niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją towaru,

• uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,

• materiałów eksploatacyjnych oraz elementów naturalnie się zużywających

(m.in. ogniwa w bateriach).

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl